Naše riešenia

Kompletná príprava územia podľa projektového zámeru - analýza

Predmetom našej činnosti v tejto oblasti je riadenie projektov, alebo aj inak nazávaný projektový manažment.

Komplexná príprava územia

Zabezpečíme a pripravíme celý proces prípravy územia spojenej s pripravovanou výstavbou od úvodnej analýzy cez výber projektantov až po zastupovanie objednávateľa v konaní so štátnymi orgánmi.

Chcem vedieť viac

Naše riešenia

Príprava návrhu a realizácia lokálnej infraštruktúry pozemkov

Predmetom činnosti v tejto oblasti je zabezpečenie samotnej realizácie lokálnej infraštruktúry pozemkov až na úroveň konkrétnych vlastníkov jednotlivých parciel.

Príprava návrhu a realizácia infraštruktúry

Predmetom činnosti v tejto oblasti je zabezpečenie samotnej realizácie lokálnej infraštruktúry pozemkov až na úroveň konkrétnych vlastníkov jednotlivých parciel.

Chcem vedieť viac

Naše riešenia

Kompletný manažment a riadenie obchodu v projektoch B2B

Predmetom činnosti v tejto oblasti je analýza, príprava a realizácia súboru riešení na naštartovanie prípadne zmenu Vašich obchodných procesov vo firme.

Kompletný manažment a riadenie obchodu

Predmetom činnosti v tejto oblasti je analýza, príprava a realizácia súboru riešení na naštartovanie prípadne zmenu Vašich obchodných procesov vo firme.

Chcem vedieť viac