Príprava návrhu a realizácia lokálnej infraštruktúry pozemkov

Príprava návrhu a realizácia infraštruktúry

Naša ponuka produktov

Pozrite si našu ponuku produktov, pomocou ktorých Vám pomôžeme preniesť Vaše papierové plány a predstavy priamo do reality.

Pozrieť ponuku

Zabezpečenie samotnej realizácie lokálnej infraštruktúry pozemkov

V spolupráci s našimi overenými partnermi Vám pomôžeme preniesť Vaše papierové plány priamo do reality. Dokonca si niektoré produkty a riešenia môžte objednať priamo cez náš e-shop. Predmetom činnosti v tejto oblasti je zabezpečenie samotnej realizácie lokálnej infraštruktúry pozemkov až na úrpveň konkrétnych vlastníkov jednotlivých parciel Navrhneme a zrealizujeme Vám komplexnú službu v oblasti vodného a odpadového hospodárstva s využitím revolučných riešení. Naučíme Vás pracovať šetrne s vodnými zdrojmi ktoré nie sú nevyčerpateľné. Pomôžeme pri všetkých činnostiach, ktoré sú potrebné pri úpravách a následnom užívaní pozemkov ako je kosenie, mulčovanie, ai. V spolupráci s vybranými partnermi zabezpečíme všetky činnosti potřebné na samotnú realizáciu infraštruktúry. V tomto kroku zabezpečíme vytyčovacie resp geodetické práce, výkopy, realizácie čističiek odpadových vôd, kanalizačných potrubí, realizácie vodozádržných opatrení, rozvodov elektriny v rámci pozemku, realizácie drobných aj hlavných stavieb s použitím ekologických materiálov, následné terénne úpravy pozemku a dokončovacie práce potřebné pre sfunkčnenie územia.